خانه » آخرین اخبار » نرخ حق توقف

نرخ حق توقف

با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از بازنگری و تعیین نرخ حق توقف جدید وبا عنایت به جمع بندی نظرات مختلف انجمنهای ذیربط موارد ذیل به عنوان نرخهای جدید با درنظرگرفتن تفکیکی کامل کامیون و کشنده های مختلف و پیشگیری از هر گونه اختلاف و مناقشه فی مابین شرکتها و رانندگان بر اساس تصویب کانونهای شرکتهای حمل ونقل و رانندگان از تاریخ ۹۸/۰۶/۱۵ ضروری می باشد .

پاسخ بدهید