خانه » آخرین اخبار

آخرین اخبار

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی کالای شهرستان مشهد، از کلیه اعضای محترم انجمن مذکور دعوت میگردد در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول انجمن که در ساعت ۱۰  روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ در محل دفتر انجمن  به آدرس شهرک صنعتی طرق، میدان کارآفرین، نرسیده به پایانه بار شهید خبیری، طبقه دوم نمایشگاه حیدر باغبان برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع عمومی عادی: ۱- تعیین میزان حق عضویت و ورودیه انجمن صنفی

متن کامل »