خانه » آخرین اخبار » الزام به کنترل اطلاعات نوع بارگیر ثابت در زمان صدور بارنامه با اطلاعات ثبت شده در سامانه هوشمند

الزام به کنترل اطلاعات نوع بارگیر ثابت در زمان صدور بارنامه با اطلاعات ثبت شده در سامانه هوشمند

پاسخ بدهید