خانه » آرشیو خبرها » محدودیت های ترافیکی چهارشنبه۲۹شهریورالی یکشنبه ۲ مهرماه ۹۶

محدودیت های ترافیکی چهارشنبه۲۹شهریورالی یکشنبه ۲ مهرماه ۹۶

محدودیت های ترافیکی چهارشنبه۲۹شهریورالی یکشنبه ۲ مهرماه ۹۶

۱.موتورسیکلت :

تردد موتور سیکلت از ساعت۱۲:۰۰ظهر روز چهارشنبه مورخ۹۶/۰۶/۲۹ الی ساعت ۰۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ۹۶/۰۷/۰۲ از محورهای کرج – چالوس ، هراز، فیروزکوه و محورتهران – سمنان – مشهد وبالعکس ممنوع می باشد.

تبصره-تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲.سواری:

۲.۱-محور کندوان:

الف-تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۶/۳۱ الی ۰۲:۰۰بامداد روز شنبه مورخ۹۶/۰۷/۰۱ از کرج به سمت کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۶/۳۱ الی ۰۲:۰۰بامداد روز شنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۱از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

ب-تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز شنبه مورخ۹۶/۰۷/۰۱ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۱ ازمرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

۲.۲-محور هراز:

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴:۰۰روز جمعه مورخ ۹۶/۰۶/۳۱ الی ۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۱ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت۱۶:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۶/۳۱ الی ۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۱ با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از آب اسک به سمت رودهن(محدوده مشاء) بصورت یکطرفه خواهد بود.

۳.نقلیه سنگین(به استثناء حاملین موادسوختی ویافاسدشدنی):

۳.۱- محور کندوان: تردد انواع تریلر ، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می باشد .

۳.۲- محور هراز:

الف-تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع می باشد .

ب- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۹ و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه مورخ های۹۶/۰۶/۳۰ و از ساعت ۰۸:۰۰روز جمعه مورخ ۹۶/۰۶/۳۱ الی ۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۱ و همچنین از ساعت ۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۱ از محور هراز ممنوع می باشد.

۳.۳- محور فیروزکوه:

تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۶/۳۱ از تهران به قائم شهر و بالعکس، ممنوع می‌باشد.

۳.۴- محور قدیم رشت – قزوین و بالعکس:

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰روز پنجشنبه مورخ۹۶/۰۶/۳۰  و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۶/۳۱ در محور فوق ممنوع می باشد.

۳.۵- محور آستارا–اردبیل و بالعکس :

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰روز جمعه مورخ۹۶/۰۶/۳۱ در محور فوق ممنوع می باشد.

۳.۶- محور قدیم ساوه–همدان و بالعکس :

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۳۰ الی ساعت  ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ۹۶/۰۶/۳۱ در محور فوق ممنوع می باشد مسیر جایگزین آزادراه ساوه- همدان می باشد.

۳.۷- محور مشهد- قوچان- شیروان- بجنورد- آشخانه- جنگل گلستان- گلوگاه و بالعکس :

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰روز پنجشنبه مورخ۹۶/۰۶/۳۰ و همچنین ازساعت ۰۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه ۹۶/۰۶/۳۱ در محور فوق ممنوع می باشد.

۳.۸- محور مشهد–سبزوار و بالعکس :

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰روز پنجشنبه مورخ۹۶/۰۶/۳۰  و از ساعت ۰۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۶/۳۱  و هچنین از ساعت ۰۶:۰۰ الی ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۱در محور فوق ممنوع می باشد.

۳.۹- محور ایذه–دهدز-لردگان و بالعکس :

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰روز پنجشنبه مورخ۹۶/۰۶/۳۰  الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۶/۳۱ در محور فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین محور اصفهان– الیگودرز – خرم آباد- اندیمشک- خوزستان می باشد.

مرکز مدیریت راه های کشور

پاسخ بدهید