خانه » آخرین اخبار » توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ابلاغ شد

توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ابلاغ شد

آئین‌نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث روز گذشته از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد. هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۴ به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، دادگستری و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه -مصوب ۱۳۹۵-، آیین‌نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه است:

الف- قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه -مصوب ۱۳۹۵-.

ب- پلیس: مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

پ- بیمه‌گر: شرکت سهامی بیمه ایران و هر شرکتی بیمه غیردولتی دارای مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی

ت- بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث: سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه، متعلق به وسیله نقلیه موضوع ماده (۲) قانون، میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه‌گر که دارای تاریخ اعتبار باشد.

ث- توقفگاه: توقف‌گاه‌های مذکور در تصویب‌نامه شماره ۱۷۹۳۹۸/ت۶۸۴۴ک مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن.

ج- توقیف: بازداشتن وسیله نقلیه از حرکت تا زمان ارایه بیمه‌نامه معتبر.

چ- سامانه بیمه‌نامه شخص ثالث: سامانه‌ای الکترونیکی به منظور تجمیع اطلاعات بیمه‌نامه‌های شخص ثالث صادر شده توسط بیمه‌گر.

ح- دارنده وسیله نقلیه: اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع ماده (۲) قانون را تحصیل کند، تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

ماده ۲- بیمه مرکزی موظف است امکان شناسایی برخط وسایل نقلیه دارای بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث را برای پلیس و سایر مراجع ذی‌ربط فراهم آورد.

ماده ۳- به منظور درج دقیق مشخصات وسیله نقلیه در بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و تعیین اصالت استعلام برخط وضعیت بیمه‌نامه، پلیس موظف است امکان دسترسی بیمه مرکزی به اطلاعات مورد نیاز را مطابق ماده (۵۴) قانون فراهم آورد.

ماده ۴- حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث ممنوع است. در صورتی که دارنده وسیله نقلیه مدعی شود بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث را به همراه ندارد، پلیس موظف است بر اساس استعلام از بیمه، نسبت به احراز دارا بودن بیمه‌نامه یا فقدان آن اقدام و در صورت فقدان بیمه‌نامه شخص ثالث، ضمن اعمال قانون، وسیله نقلیه را توقیف و به توقفگاه منتقل نماید.

تبصره ۱- انتقال وسیله نقلیه به توقفگاه و مسئولیت جبران خسارات وارد شده به وسیله نقلیه در زمان حمل و جابه‌جایی و طی دوران توقیف، هزینه حمل، جابه‌جایی و نگهداری وسیله نقلیه و نحوه اخذ وجه بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۷۹۳۹۸/ت۴۶۸۴ک مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن است.

تبصره ۲- در صورت توقیف وسیله نقلیه به علت فقدان بیمه‌نامه پس از طی فرایند این ماده برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار، دارنده و مؤسسه یا شرکت مربوط موظفند به نحو مطمئن و مناسب نسبت به انتقال مسافران یا بار تا مقصد و همچنین جبران خسارات وارد شده اقدام نمایند.

ماده ۵- به‌کارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث توسط شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است. در صورت احراز تخلف، پلیس مکلف است مراتب را در اسرع وقت مطابق ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی -مصوب ۱۳۸۹- جهت اعمال قانون به مراجع ذی‌ربط اعلام نماید.

ماده ۶- رفع هر گونه توقیف از وسایل نقلیه، مستلزم احراز دارا بودن بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث است.

ماده ۷- مراجع ذی‌ربط موظفند در مبادی ورودی و خروجی مرزهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به نظارت و احراز دارا بودن وسایله نقلیه اقدام و در صورت فقدان بیمه‌نامه نسبت به توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث، با رعایت ماده (۷) قانون اقدام نمایند.

ماده ۸- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در بارنامه وسایل نقلیه باربری و صورت وضعیت مسافری، شماره بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و تاریخ انقضای آن درج گردد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

تین‌نیوز | 

پاسخ بدهید