خانه » آخرین اخبار » عدم دریافت هرگونه وجهی بابت بیمه تکمیلی درمان ازتاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ در هنگام صدور بارنامه

عدم دریافت هرگونه وجهی بابت بیمه تکمیلی درمان ازتاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ در هنگام صدور بارنامه

پاسخ بدهید