خانه » آخرین اخبار » حذف فیزیک بارنامه برای شرکتهای حمل و نقل دارای پروانه بزرگ مقیاس هوشمند

حذف فیزیک بارنامه برای شرکتهای حمل و نقل دارای پروانه بزرگ مقیاس هوشمند

 

پاسخ بدهید