خانه » آخرین اخبار » جهش در توسعه زیرساخت های حوزه حمل و نقلی در ۴ دهه

جهش در توسعه زیرساخت های حوزه حمل و نقلی در ۴ دهه

صنعت حمل و نقل یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی محسوب می شود که به دلیل داشتن نقش زیربنایی در توسعه دیگر بخش ها، تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشورها دارد؛ در واقع این بخش دربرگیرنده فعالیت هایی به شکل گسترده در همه زمینه های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات بوده و نمی توان جایگاه ین صنعت را در اقتصاد ملی نادیده گرفت

.از میان شقوق چهارگانه های حمل ونقل (هوایی دریایی، جاده ای و ریلی) حمل و نقل جاده ای بیشترین امکان جذب نیروی کار را دارد و اکنون بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه ناوگان حمل ونقل جاده ای در کشور فعال است. 

توسعه حمل ونقل جاده ای

ارزش افزوده هر بخش اقتصادی مهمترین متغیر تعیین کننده جایگاه آن بخش در کل فعالیت های اقتصادی کـشورهاست و اکنون درصد ارزش افزوده بخش حمل و نقل نسبت به کل کشور به طور متوسط سالیانه به بیش از ۸ درصد رسیده است.

در سال ۱۳۵۷ طول آزادراه های کشور ۱۵۰ کیلومتر بود اما در پایان سال گذشته به ۲۴۰۱ کیلومتر رسید که بیانگر رشد ۱۵۰۱ درصدی است. این میزان در ۹ ماهه امسال به ۲۴۴۱ کیلومتر رسیده استدر ابتدای انقلاب طول بزرگراه های کشور ۱۷۴ کیلومتر بود که پس از۴۰ سال، تا ۹ ماهه امسال به اکنون به ۱۷ هزار و ۳۱۰ کیلومتر رسیده است.در بخش جابجایی مسافر با حمل ونقل جاده ای، تا اوایل انقلاب ۵۴ میلیون نفر در سال بود که این میزان در پایان سال ۹۶ به ۱۵۴ میلون نفر رسید که رشد ۱۸۵ درصدی دارد. در این مدت میزان جابجایی کالا با صدور بارنامه در کشور توسط حمل ونقل جاده ای ۶۹ میلیون تن در سال بود، پس از ۴ دهه در پایان سال گذشته میزان جابجایی کالا به ۴۲۸ میلیون تن رسید و در این بخش شاهد رشد ۱۸۵ درصدی بوده ایم.

در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران میزان ترانزیت کالا توسط حمل ونقل جاده ای کشور در سال ۴.۵ میلیون تن بود که در پایان سال ۹۶ به ۹.۵ میلیون تن رسید که رشد ۱۰۷ درصدی را نشان می دهد. تعداد ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور در سال ۵۷ حدود ۵۸ هزار دستگاه بود که اکنون به بیش از ۳۳۸ هزار دستگاه رسیده که نشان از رشد ۴۸۳ درصدی در این بخش است.به گفته خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، در سال ۵۷ طول راه های اصلی و فرعی درجه ۲ و درجه ۳ فقط ۴۷ هزار کیلومتر بود که اکنون به ۱۰۸ هزار کیلومتر افزایش یافته است.وی اضافه کرد: آمارها نشان می‌دهد در سال ۵۷ طول راه های روستایی آسفالت شده در کشور سه هزار کیلومتر بود که اکنون به ۱۰۴ هزارکیلومتر افزایش یافته است.

پاسخ بدهید