خانه » آخرین اخبار (برگه 2)

آخرین اخبار

تغییر مکان انجمن

احتراما به پیوست صورتجلسه هیئت مدیره محترم مورخ ۹۸/۰۵/۲۲در خصوص تغییر مکان انجمن ، به استحضار می رساند محل انجمن از آدرس سابق به نشانی شهرک صنعتی طرق. نرسیده به پایانه بار شهید خبیری طبقه دوم نمایشگاه باغبان با کد پستی به شماره ی ۹۱۶۳۹۱۷۷۲۱ به آدرس جدید به نشانی رضاشهر، بلوار شهید کاوه، شهید کاوه ۱۵ پلاک ۱۷ با کد پستی به شماره ی ۹۱۷۷۸۹۶۱۷۳ تغییر یافت.

متن کامل »

نرخ حق توقف

با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از بازنگری و تعیین نرخ حق توقف جدید وبا عنایت به جمع بندی نظرات مختلف انجمنهای ذیربط موارد ذیل به عنوان نرخهای جدید با درنظرگرفتن تفکیکی کامل کامیون و کشنده های مختلف و پیشگیری از هر گونه اختلاف و مناقشه فی مابین شرکتها و رانندگان بر اساس تصویب کانونهای شرکتهای حمل ونقل و رانندگان از تاریخ ۹۸/۰۶/۱۵ ضروری می باشد .

متن کامل »