خانه » آخرین اخبار » لحاظ تناژ مازاد در محاسبه نرخ بر اساس تن کیلومتر

لحاظ تناژ مازاد در محاسبه نرخ بر اساس تن کیلومتر

 

پاسخ بدهید