خانه » آرشیو خبرها » تغییر مکان انجمن

تغییر مکان انجمن

احتراما به پیوست صورتجلسه هیئت مدیره محترم مورخ ۹۸/۰۵/۲۲در خصوص تغییر مکان انجمن ، به استحضار می رساند محل انجمن از آدرس سابق به نشانی شهرک صنعتی طرق. نرسیده به پایانه بار شهید خبیری طبقه دوم نمایشگاه باغبان با کد پستی به شماره ی ۹۱۶۳۹۱۷۷۲۱ به آدرس جدید به نشانی رضاشهر، بلوار شهید کاوه، شهید کاوه ۱۵ پلاک ۱۷ با کد پستی به شماره ی ۹۱۷۷۸۹۶۱۷۳ تغییر یافت.

پاسخ بدهید