خانه » آرشیو نویسنده: خانم پرورش نیا (برگه 5)

آرشیو نویسنده: خانم پرورش نیا

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول

بیست خردادماه ۱۳۹۹ انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی کالای شهرستان مشهد، از کلیه اعضای محترم انجمن مذکور دعوت میگردد در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن که در ساعت ۹  روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ در محل دفتر انجمن  به آدرس رضا شهر ، میدان کاوه ، کاوه ۱۵ پلاک ۱۷  برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند. همچنین داوطلبین عضویت در هیئت‌مدیره و بازرسان انجمن مکلفند حداقل ۵ روز قبل از برگزاری درخواست کتبی  خود را به دفتر انجمن  به آدرس رضا شهر ، میدان کاوه ، کاوه ۱۵ پلاک ۱۷ ارسال و رسید دریافت ...

متن کامل »