خانه » آرشیو خبرها » آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی نوبت اول

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی نوبت اول

اول تیر ماه ۱۳۹۶

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی کالای شهرستان مشهد، از کلیه اعضای محترم انجمن مذکور دعوت میگردد در جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی نوبت اول انجمن که در ساعت ۹و۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل «انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی کالای شهرستان مشهد» به آدرس «شهرک صنعتی طرق،بعد از میدان کارآفرین، به طرف پایانه بار شهید خیبری، دست راست، طبقه دوم نمایشگاه کامیون حیدر باغبان»  برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند.

همچنین داوطلبین عضویت در هیأت‌مدیره و بازرسان انجمن می توانند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ۵ روز درخواست کتبی خود را به دفتر انجمن  به آدرس فوق ارسال کنند و رسید دریافت نمایند.


دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده:

۱) اصلاح ماده ۱۸اساسنامه

۲) اصلاح ماده ۲۰ اساسنامه


دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

۱) گزارش عملکرد هیأت مدیره

۲) گزارش مالی خزانه‌دار

۳) گزارش بازرس

۴) انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره و بازرسان

۵) تغییر میزان ورودیه و حق عضویت

پاسخ بدهید